Radosław Sterczyński, Konsultant NAVIGO Grupa

Doktor Psychologii, adiunkt w zakładzie psychologii poznawczej w Sopockim Wydziale SWPS, z powodzeniem łączący zainteresowania naukowe z praktyką biznesową. Trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju pracowników i menedżerów. Autor i współautor narzędzi do badania preferencji, predyspozycji i kompetencji zawodowych. Przez dwa lata pracował jako analityk badań rynkowych w sopockiej PBS oraz przez pięć lat jako konsultant statystyczny OKE w Gdańsku. Tworzył systemy kompetencji zawodowych dla ENERGA S.A. oraz WUP w Gdańsku. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi szkolenia i treningi zdolności poznawczych, specjalizując się szczególnie w treningach twórczego myślenia i wspieraniu kreatywności firm.

Motto:

?Nie ma nic groźniejszego od pomysłu, który przychodzi nam do głowy jako jedyny.?| Emile Chartier.

Specjalizacja

Jako naukowiec: Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów twórczego myślenia, które realizował dla pracowników różnych szczebli dużych firm prywatnych i publicznych. Prowadził też treningi szerzej rozumianych kompetencji poznawczych, szkolenia z zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników oraz szkolenia z wykorzystania narzędzi statystycznych w analizie danych ilościowych. W tym ostatnim obszarze może poszczycić się opinią komunikatywnego eksperta w skomplikowanym temacie.

Jako trener: Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów twórczego myślenia, które realizował dla pracowników różnych szczebli dużych firm prywatnych i publicznych. Prowadził też treningi szerzej rozumianych kompetencji poznawczych, szkolenia z zarządzania kompetencjami zawodowymi pracowników oraz szkolenia z wykorzystania narzędzi statystycznych w analizie danych ilościowych. W tym ostatnim obszarze może poszczycić się opinią komunikatywnego eksperta w skomplikowanym temacie.

Jako konsultant: Wspierał firmy w budowaniu systemów kompetencji zawodowych, tworzył też narzędzia do pomiaru kompetencji pracowników i doradzał w zakresie stosowania tych narzędzi. Lubi nowe: współorganizował pierwsze w Polsce centrum badań telefonicznych CATI, tworzył jeden z pierwszych w Polsce programów edukacyjnych w systemie e-learning Szkoła Liderów wdrożony w firmach logistycznych Schenker i Spedpol. Współtworzył pierwszy w Polsce ośrodek badania kompetencji zawodowych osób bezrobotnych z użyciem próbek pracy.

Wykształcenie

Wykształcenie zdobył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w 2000 roku uzyskał stopień magistra, a w 2008 stopień doktora Nauk Społecznych ze specjalnością Psychologia Poznawcza. W latach 2000-2005 pracował jako asystent w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku pracuje w Sopockim Wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, najpierw jako asystent, a obecnie jako adiunkt. Prowadzi zajęcia ze metodologii i statystyki, procesów poznawczych, realizacji badań naukowych i psychologii twórczości. Pełni funkcję kierownika modułu dydaktycznego Stosowana Psychologia Twórczości. Kierownik lub uczestnik 3 grantów badawczych finansowanych przez MNiSW. Naukowo i dydaktycznie współpracuje z innymi uczelniami w Polsce m in. UMK, UJ, ASP w Gdańsku, PG.

 

Publikacje i ważne projekty

Publikacje: Autor wielu publikacji naukowych z obszaru psychologii poznawczej oraz psychologii biznesu.  Pisał także do Zeszytów Naukowych MERITUM oraz Informatora Menedżera.

Pod linkiem pełna lista publikacji: Zobacz

Ważniejsze projekty szkoleniowo ? doradcze:

Ważniejsze projekty: Szkoła Liderów dla Shenker-Spedpol, System Kompetencji Zawodowych KE Energa S.A., Kraina Innowacyjności: Grupa Orange, Wielowymiarowy Model Wsparcia Kompetencji Zawodowych WUP Gdańsk, Intel.