Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przedstawiamy zasady, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, które są zbierane w ramach stron internetowych navigogrupa.com, akademiaasesora.pl i sklep.navigogrupa.com, jest NAVIGO GRUPA Sp. z o.o.

2. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Mogą się Państwo z nami (tj. z Administratorem) kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie z wykorzystaniem następujących danych:
? e-mail: magdalena.trzepiota@navigogrupa.com
? adres: ul. Rdestowa 112, 81-577 Gdynia

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy tylko te dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa przy zakładaniu konta w sklepie internetowym, przy dokonywaniu zakupów lub w ramach prowadzonej z nami korespondencji.

4. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

1) Jeżeli dokonują Państwo zakupów w naszym sklepie internetowym, to przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji umowy sprzedaży, przede wszystkim do rozliczenia zapłaty za towar, wysyłki towaru i świadczenia usług drogą elektroniczną. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
2) Jeżeli zakładają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, to przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji umowy o prowadzenie takiego konta ? tj. w celu założenia i obsługi konta oraz obsługi zamówień składanych w ramach tego konta. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
3) Jeżeli wysyłają Państwo do nas wiadomość elektroniczną (za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub poczty e-mail), to przetwarzamy Państwa wyłącznie dane w celu odpowiedzi na wiadomość i korespondencji z Państwem. Przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Takim interesem jest udzielanie informacji, których Państwo od nas oczekują, komunikacja z potencjalnymi klientami lub kontrahentami. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
4) Jeżeli zamawiają Państwo wysyłkę materiałów, które udostępniamy zainteresowanym osobom, to przetwarzamy Państwa dane jednorazowo, wyłącznie w celu realizacji takiego zamówienia. Składając takie zamówienie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
5) Jeżeli zapisują się Państwo na listę subskrypcyjną naszego newslettera, to przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu wysyłania Państwu takiego newslettera. Zapisując się na newsletter, wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

Dane zbierane w ramach zamówień w sklepie internetowych, do których wystawiamy faktury VAT, są przez nas przetwarzane także celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawa. Ponadto przechowujemy Państwa dane w celach archiwizacyjnych i kontrolnych, ponieważ wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ochrona kupujących w ramach rękojmi i gwarancji oraz możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami klientów.

5. COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, to w każdym czasie mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce wcześniej, tj. przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych w związku z wysyłką newslettera, najprościej cofnąć, klikając w link zawarty w każdej wiadomości z newsletterem.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo do:
? Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (tj. informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie dane i w jaki sposób)
? Sprostowania danych osobowych (jeżeli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe)
? Usunięcia danych osobowych (jeżeli według RODO dane powinny być usunięte)
? Ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli według RODO przetwarzanie danych powinno być ograniczone)
? Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes
? Przeniesienia danych osobowych (tj. otrzymania od swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie) albo przesłania ich innemu administratorowi.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

? Dane osobowe podane w celu realizacji zamówienia będziemy przetwarzać (w tym archiwizować/przechowywać) przez okres do 5 lat.
? Dane osobowe udostępnione w ramach konta na stronie internetowej, będą przetwarzane do czasu zamknięcia/usunięcia przez Państwa takiego konta.
? Dane osobowe podane w celu korespondencji będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia korespondencji. Później będą archiwizowane przez okres do 3 lat.
? Dane osobowe podane w celu otrzymania materiałów, będziemy przetwarzać do czasu wysłania Państwu takich materiałów lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
? Dane osobowe podane w celu otrzymania newslettera będziemy przetwarzać do czasu zakończenia realizacji usługi newslettera albo do czasu Państwa rezygnacji z takiej usługi, albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, abyśmy mogli świadczyć dla Państwa usługi, w związku z którymi te dane zbieramy.

9. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane, które podają Państwo w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub założenia konta, udostępniamy podmiotom wspierającym nas w realizacji zamówień i w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które realizacją usługi płatnicze lub usługi w zakresie wysyłki towarów (Poczta Polska SA lub firmy kurierskie).

10. CZY PROFILUJEMY DANE?

Nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania.

11. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich pełną ochronę.

13. PLIKI COOKIES

? Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki zwykle o charakterze tekstowym wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, tablet, smart fon), identyfikujące go, co przynosi rezultat w postaci uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie: navigogrupa.com, akademiaasesora.pl i sklep.navigogrupa.com
? Pliki te są zupełnie bezpieczne dla urządzenia końcowego, jak i dla Użytkownika. Strona nie wejdzie w posiadanie żadnych danych osobowych, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Każdy może przeczytać cookies, sprawdzając ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
? Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Dla wygodnego korzystania ze strony zaleca się akceptację cookies w przeglądarce Użytkownika, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie ze strony może być ograniczone. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.
? Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies, proponujemy wyłączenie ich obsługi w opcjach przeglądarki internetowej.
? Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie strony, jak również wygoda korzystania ze strony navigogrupa.com, akademiaasesora.pl i sklep.navigogrupa.com uzależniona jest od włączonych cookies