Project Description

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Szkolenia

 

 

Celem prezentowanego szkolenia jest rozwój u uczestników umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie. Podstawą pracy na szkoleniu będzie z jednej strony indywidualna diagnoza umiejętności uczestników związanych z zarządzaniem czasem oraz osobistych predyspozycji w tym zakresie. Z drugiej zaś udział w mega ? zadaniu, które ?wymuszając? od uczestników konieczność zarządzania sobą w czasie, będzie podstawą do wprowadzania treści teoretycznych oraz udzielenia uczestnikom informacji zwrotnych.

Rozwój umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie przebiegać będzie w oparciu o 6 kroków:

 • KROK1 – Diagnoza własnego podejścia do czasu
 • KROK 2 – Rozpoznanie / nazwanie problemu
 • KROK 3 – Odzyskanie kontroli
 • KROK 4 – Ustalanie celów
 • KROK 5 – Ustalanie priorytetów i planowanie
 • KROK 6 – Asertywność

Podczas szkolenia omawiane są m.in. następujące tematy:

 • diagnoza indywidualnego sposobu postrzegania czasu;
 • zewnętrzne i wewnętrzne ?pożeracze? czasu;
 • dlaczego boimy się zmieniać nasze nawyki dotycząca zarządzania sobą w czasie?
 • krzywa wydajności i zakłóceń;
 • filtry dostępności ? jakie wybrać, jak je stosować;
 • umiejętność prawidłowego definiowania celów (cele SMART);
 • zasady i techniki wyznaczania priorytetów oraz planowania (macierz Eisenhowera);
 • zasady planowanie zasobów;
 • narzędzia planowania (timetable, wykres Gantta);
 • asertywność oraz techniki asertywnego zachowania, jako nasza ?tarcza przed innymi, jako złodziejami czasu?.

 

Prezentowane szkolenie zaspokaja potrzeby Organizacji związane z:

 • rozwojem u pracowników umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie;
 • doskonaleniem umiejętności organizowania pracy swojej oraz zespołów, w których się pracuje;
 • wypracowaniem organizacyjnych ?filtrów dostępności?, skutecznych w wzajemnej kontroli cennego czasu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

 • Magdalena Trzepiota