Project Description

PROGRAMY PRZYGOTOWUJĄCE KADRĘ SUKCESORÓW

Programy rozwojowe

 

Celem programów jest z jednej strony przygotowanie osób, które mogą w przyszłości objąć ważne dla organizacji stanowiska, z drugiej zaś utrzymanie w Firmie niezbędnego, z punktu widzenia jej rozwoju i realizacji celów biznesowych, poziomu kompetencji. Programy tego typu umożliwiają także transfer wiedzy pomiędzy pracownikami i dają szanse na płynne zmiany stanowiskowe.

 

Istotnym jest w tym wypadku rozplanowanie długofalowego procesu, który może  obejmować następujące etapy: określenie kluczowych stanowisk objętych planem sukcesji, zdefiniowanie głównych założeń programu i form jego realizacji, przygotowanie odpowiednich działań PR-owych, promujących program, opracowanie metodologii rekrutacji/selekcji i przeprowadzenie tych działań, opracowanie indywidualnych planów rozwoju uczestników, przygotowanie coachów wewnętrznych, ewaluacja programu.

Usługa rekomendowana w sytuacji:

  •  Gdy planowane jest powstanie nowych jednostek firmy/stanowisk, jednocześnie obecne zasoby menedżerskie czy specjalistyczne są niewystarczające.
  •  Gdy Organizacja ma bardzo zdychotomizowaną kadrę pod względem wieku ? większość pracowników jest albo bardzo młoda albo też posiada bardzo długi staż pracy, umożliwiający w najbliższej perspektywie rezygnację z pełnej aktywności zawodowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło
  • Magdalena Trzepiota