OCENA PRACOWNIKÓW – PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Rozwój menedżera

 

 

Proces oceny okresowej wyznacza zazwyczaj schemat szkolenia. W trakcie pierwszych modułów zajęć uczestnikom zaprezentowany zostaje obowiązujący w Organizacji proces oceny oraz wynikające z jego przeprowadzania korzyści dla pracowników, menedżerów i Firmy. Podkreślana jest ewaluacyjna jak i rozwojowa funkcja oceny.  W zależności od przyjętych założeń dotyczących systemu ocen okresowych trenerzy omawiają zasady oceny, zarówno wyników jak i kompetencji pracowników, w oparciu o obowiązujące w Organizacji formularze.

Główne punkty programu:

 • Po co kompetencje menedżerom ? po co kompetencje pracownikom? Wprowadzenie.
 • System kompetencji ? ocena kompetencji. Proces i miejsce oceny kompetencji w organizacji.
 • Ocena kompetencji – determinanty.
 • Błędy w ocenie.
 • Sesje informacji zwrotnych ? przygotowanie i prowadzenie.
 • Planowanie rozwoju. Metody rozwoju kompetencji.
 • Coachingowy styl zarządzania ? jak menedżerowie poprzez pracę coachingową mogą wspierać rozwój swoich pracowników?
 • Jak wspierać pracowników w zarządzaniu ich karierą?

Menedżerowie ćwiczą ocenianie pracowników oraz dowiadują się o zasadach tworzenia planów rozwojowych. Warto podkreślić, że jedną z istotniejszych części zajęć jest przeprowadzanie symulacji rozmów,  jakie towarzyszą ocenie okresowej. Podczas szkolenia omawiane są także sposoby wspierania pracowników w ich rozwoju.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

 • Magdalena Trzepiota
 • Katarzyna Brachowska – Przeniosło
 • Marta Iwanowska – Polkowska