Project Description

MODELE KOMPETENCYJNE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

Rozwój menedżera

 

Zajęcia z tego zakresu zazwyczaj rozpoczynają się od krótkiej prezentacji modelu i definicji kompetencji obowiązujących w organizacji lub podejść stosowanych na rynku.

Celem szkolenia jest pokazanie menedżerom, w jakich obszarach modele kompetencyjne mogą być przez nich wykorzystywane. Omawiane są takie obszary jak:

  • rekrutacja i selekcja
  • ocena okresowa
  • planowanie rozwoju pracowników
  • opisy stanowisk pracy
  • plany następstw i awansów
  • delegowanie, motywowanie oraz kierowanie zespołem.

 

Uczestnicy zajęć dowiadują się również, w jaki sposób model kompetencyjny może być powiązany ze strategią biznesową Organizacji, jej misją, wizją, promowanymi wartościami, kulturą organizacyjną oraz budowaniem przewagi konkurencyjnej.

Trenerzy omawiają narzędzia, jakie są opracowane w oparciu o stosowany w organizacji model kompetencji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło