Project Description

COACHING JAKO METODA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ KLIENTA RYNKU PRACY

Wsparcie Urzędów Pracy

 

Proponowane szkolenie pokazuje jak pracownicy urzędów pracy mogą wykorzystywać coachingowy styl pracy, zarówno w stosunku do osób bezrobotnych jak i przedstawicieli firm poszukujących pracowników. Szkolenie prezentuje także styl pracy coachingowej jako sposób stymulowania osób bezrobotnych do samodzielnego zarządzania swoim rozwojem.

Udział w zajęciach daje uczestnikom okazję uporządkowania już posiadanej wiedzy nt.  rozwoju kompetencji zawodowych oraz wypracowania własnego stylu działań coachingowych (zarówno w stosunku do osób bezrobotnych, jak i przedstawicieli firm zewnętrznych).

Podczas zajęć tworzone są metody rozwoju tych kompetencji, które szczególnie wymagane są od osób poszukujących pracy.

Ponadto prezentowane szkolenie jest miejscem autodiagnozy uczestników w roli coacha – pracownika urzędu pracy, a także pozwala określić dalsze kierunki własnego doskonalenia w tej roli.

Udział w tych zajęciach szczególnie polecamy pracownikom, specjalistom Urzędów Pracy.

Podczas zajęć analizowane są następujące zagadnienia:

 • Coaching w Urzędzie Pracy ? czyli w jakich sytuacjach pracy z klientem Urzędu Pracy coaching może być skuteczną metodą?
 • Rozróżnienie i zdefiniowanie pojęć: coaching a coachingowy styl zarządzania, mentoring.
 • Profil kompetencyjny coacha – przedstawiciela Urzędu Pracy?
 • Proces coachingu ? z jakich elementów się składa?
 • Specyfika klienta Urzędu Pracy a podejście coachingowe.
 • Opracowanie zasad budowania relacji coachingowych na linii przedstawiciel UP a osoba poszukująca pracy oraz na linii przedstawiciel UP a osoba reprezentująca firmę poszukującą pracownika.
 • Kompetencje a coaching ? wykorzystanie kompetencji zawodowych w coachingu.
 • Definiowanie kompetencji, budowanie profili kompetencyjnych na potrzeby rekrutacji.
 • Ocena kompetencji. Główne błędy w ocenie.
 • Metody rozwijania kompetencji w procesie coachingu.
 • Opracowywanie zadań rozwojowych.
 • Budowanie scenariuszy spotkań coachingowych.
 • Główne umiejętności coachingowe.
 • Symulowanie rozmów coachingowych.
 • Jak budować motywację osób bezrobotnych rozwoju i poszukiwania pracy?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

 • Katarzyna Brachowska – Przeniosło