Marta Iwanowska-Polkowska

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

Marta Iwanowska ? Polkowska, Konsultant NAVIGO Grupa


Konsultant, trener, asesor z ponad 10 letnim doświadczeniem w wspieraniu rozwoju pracowników i menedżerów. A także coach, działający zgodnie z standardami ICF. Przez ponad 5 lat trener i konsultant firmy szkoleniowo ? doradczej ProFirma.  W 2008 roku otworzyła własną firmę ?Manufaktura Rozwoju?, o tym samym profilu. Posiada również doświadczenie w pracy w banku jako specjalista, doradca kariery w zespole ds. planowania rozwoju pracowników. Obecnie, od 2010 roku, twórca i konsultant w NAVIGO Grupa.

Motto:

?Jeżeli nikogo niczego nie nauczę, to choć sprawię, by zaczął myśleć ??| Sokrates.

Specjalizacja

Jako coach: Akredytowany coach ICF, poziom ACC. Ukończyła Kurs Coachingu Akademi SET wraz z superwizją i mentoringiem. A także kurs podyplomowy na UW poświęcony tematyce psychologii w coachingu. Posiada certyfikat uprawniający do korzystania narzędzia wspierającego proces coachingowy ? IP Coach | 121. Posiada doświadczenie w realizacji sesji coachingowych z zakresu career coachingu, life coachingu oraz coachingu umiejętności i efektywności ? dla klientów biznesowych. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie life & career coachingu skierowaną do osób prywatnych. Współpracuje z portalem www.careercoach.pl oraz organizacjami pozarządowymi. Oprócz sesji coachingowych przeprowadziła także kilkaset godzin informacji zwrotnych wraz z planowaniem rozwoju, po ocenie kompetencji (AC/DC oraz 180, czy 360 stopni).  Realizowała sesje doradcze / coachingowe dla osób pełniących stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie ? kierowników, jak i dyrektorów.

Prowadzi szkolenia z zakresu: coachingowego stylu zarządzania, zarządzania własną karierą i planowania rozwoju, przygotowywania coachów wewnętrznych w organizacji, wspieranie rozwoju pracowników ? szkolenie dla menedżerów, oceny i planowania rozwoju kompetencji pracowników, wdrażania modeli kompetencyjnych w firmach, komunikacji w zespole oraz wspierania współpracy zespołowej, doskonalenia umiejętności menedżerskich, budowania relacji z klientem. Projekty szkoleniowe łączy z projektami doradczymi, oceną kompetencji, oraz wsparciem indywidualnym, coachingowym.

W zakresie doradztwa wdraża projekty: Przygotowanie Kadry Sukcesorów na wyższe stanowiska menadżerskie, Programy typu Talent / High Potential, Coaching / mentoring w organizacji, Doradztwo karier w organizacji,  Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych,  Assessment i Development Center, Opracowanie Katalogów Kompetencj, Kompetencyjne / Zadaniowe Opisy Stanowisk Pracy, Programy rozwojowe dedykowane specyficznym grupom odbiorców.

 Organizacje

Jest członkiem ICF, International Coach Federation

Zobacz

Jest członkiem Polskiej Izby Coachingu

Zobacz

Jest coachem certyfikowanym w Modelu SET

Wykształcenie

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła kurs na I stopień Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a aktualnie jest w trakcie superwizji i starania się o akredytację. Dyplomowany doradca kariery oraz trener Metody Spadochron wg R. N. Bollesa. Posiada certyfikat uprawniający do korzystania z narzędzia oceny potencjału zawodowego ?ip 121 Coach? oraz ?Career Coach?. Ukończyła ok 100 godzinny Kurs Coachingu uprawniający do ubiegania się o akredytację ICF (jest w trakcie tego procesu). A także kurs podyplomowy na UW poświęcony tematyce psychologii w coachingu.

Prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej nt. ?Osobiste i organizacyjne uwarunkowania kariery zawodowej? oraz ?Planowanie indywidualnych działań rozwojowych w oparciu o ocenę kompetencji? w ramach studiów podyplomowych pt. ?Ocena i rozwój pracownika?. A także zajęcia z tematów ?Zarządzanie karierą w nowoczesnej korporacji? oraz ?Konflikt i mobbing w organizacji? dla studentów socjologii i psychologii tej samej uczelni.

Publikacje i ważne projekty

Publikacje: Autorka publikacji do Zeszytów Naukowych MERITUM a także do portalu internetowego PORADNICTWO W SIECI z zakresu poradnictwa karierowego oraz metodologii oceny kompetencji Assessment Center. Współpracowała jako autor z miesięcznikiem PERSONEL I ZARZĄDZANIE. Jest redaktorem biuletynu rozwojowego NAVIGATOR.

Ważniejsze projekty szkoleniowo ? doradcze:

Ważniejsze projekty: Grupa Lotos, Ford Polska, T Mobile, PSE Operator, IKEA, MW Lublin, PLL LOT, Medicover, Telepizza Polska, Polpharma, Wyeth, Get in Bank, Bank BPH, Bank BZWBK, Ernst&Young, PKN Orlen, PZU, NBP, Amplico Metlife, Arytza, Remontowa Holding, ING Bank Śląski.