Magdalena Trzepiota

Magdalena Trzepiota, Konsultant NAVIGO Grupa

Konsultant, trener, asesor z ponad 10 ? letnim doświadczeniem we wspieraniu procesów HR w zakresie oceny i rozwoju kompetencji. Przez ponad 5 lat Konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej ProFirma. Obecnie twórca i Konsultant w NAVIGO Grupa.

Motto:

?Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy?| Paulo Coelho.

Specjalizacja

Jako coach: Posiada doświadczenie we wspieraniu kadry zarządzającej zarówno w procesie przygotowywania się do objęcia nowych zadań/stanowisk, jak i w rozwoju i optymalnym wykorzystaniu swojego potencjału kompetencyjnego. Realizowała sesje doradcze / coachingowe dla osób pełniących stanowiska menedżerskie ? kierowników, dyrektorów, project menedżerów, jak i dla specjalistów. Indywidualnie wspiera również specjalistów Publicznych Służb Zatrudnienia w rozwoju umiejętności oceny kompetencji. Jest superwizorem podczas realizowanych przez nich sesji AC/DC. Superwizuje działanie Pomorskiego Ośrodka Kompetencji.

Prowadzi szkolenia z zakresu: wdrażania Systemu Kompetencji w firmach, oceny i planowania rozwoju kompetencji pracowników, metodologii Assessment/Development Center, prezentacji i zarządzania procesem grupowym, zarządzania własną karierą i planowania rozwoju, doskonalenia umiejętności menedżerskich, współpracy w zespole, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, kształcenia umiejętności sprzedażowych.

W zakresie doradztwa wdraża projekty: Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych, Assessment i Development Center, audyt kompetencyjny metodą 360 stopni. Opisy Stanowisk Pracy i Profile Pracowników, Opracowanie Katalogów Kompetencji i Zadań firmowych, Programy rozwojowe dla sukcesorów oraz pracowników Hi-Po, Tworzy narzędzia pomiaru kompetencji (skale kompetencyjne, testy, pytania rekrutacyjne).

Wykształcenie

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego ? specjalizacja organizacja i zarządzanie. Odbyła szkolenia z zakresu dialogu motywującego. Posiada certyfikat uprawniający do korzystania z narzędzia oceny potencjału zawodowego ?ip 121 Coach?

W ramach współpracy z uczelniami Prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ?Metody zapobiegania patologiom w pracy?, ?Studium przypadku biznesowego?. W ramach współpracy z SWPS realizowała innowacyjny projekt – Wielowymiarowy Model Rozwoju i Identyfikacji Kompetencji, którego celem było stworzenie Pomorskiego Ośrodka Kompetencji. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia: ?Psychologia w zarządzaniu?, ?Komunikacja interpersonalna?. Wykłada również na studiach podyplomowych ? zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie systemów rekrutacji pracowników.

Publikacje i ważne projekty

Publikacje: Autorka publikacji do Przeglądu Konsultingowego MERITUM oraz Zeszytów Naukowych MERITUM, a także magazynu Personel i Zarządzanie. Jest współautorką zeszytów metodycznych skierowanych do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Pisze głównie na temat oceny i rozwoju pracowników w szczególności metody i narzędzi Assessment/Development Center.

Ważniejsze projekty szkoleniowo ? doradcze:

Ważniejsze projekty: PKN ORLEN, GRUPA LOTOS, Ultimate Fashion, Indykpol, Poczta Polska, Styropol, Warbud, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Farm Frites Poland, KAAZAR Footwear, Everet, Furninova, Gdańska Fundacja Przedsiębiroczości, PLL LOT, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiroczość