Menedżerskie studia podyplomowe

Menedżerskie studia podyplomowe pt.: ?Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej? *Studia posiadają certyfikat, wydany przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) potwierdzający spełnianie wymaganych standardów jakości. TERMIN  I  ORGANIZACJA PRZEBIEGU  ZAJĘĆ STUDIA są realizowane przez 2 semestry (od października do czerwca) w 15 sesjach, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 ? [...]