Systemy ocen pracowniczych

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH

Kompetencje i ocena

Ocena pracownicza jest jedną z podstawowych funkcji HR ukierunkowaną na wzrost efektywności Organizacji, poprzez dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej na temat ich pracy oraz potrzeb i możliwości rozwojowych. Może mieć charakter nieformalny ? bieżąca ocena pracy – lub przyjąć formę systemowych rozwiązań realizowanych zgodnie ze zdefiniowanym procesem.

W ramach naszych działań proponujemy opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu oceny pracowniczej, realizującego dwie podstawowe funkcje ? ewaluacyjną i rozwojową. Nasz model oceny obejmuje diagnozę osiąganych wyników pracy oraz poziomu kompetencji niezbędnych do skutecznej realizacji zadań. Proponowane rozwiązania optymalizują funkcję oceniania i wpływają na zwiększenie efektywności pracowników.

Opracowanie i wdrożenie systemu oceny okresowej może obejmować cały proces lub dotyczyć jego poszczególnych elementów. Oferujemy wsparcie w zakresie definiowania kryteriów oceny, opracowania narzędzi oceny (akrusze, instrukcje, podręczniki) i procedur, a także opracowanie programu szkoleń i planu komunikacji wewnętrznej projektu. W przypadku potrzeby wsparcia procesu narzędziami informatycznymi, zapewniamy pomoc przy definiowaniu wymagań IT. Do realizacji oceny okresowej możemy również zaproponować wykorzystanie posiadanego przez nas rozwiązania informatycznego.

 

MODELOWANIE PROCESU

Proponujemy zaprojektowanie modelowego procesu ceny okresowej gwarantującego jej skuteczne i sprawne przeprowadzenie. Podstawą do modelowania procesu oceny jest analiza specyfiki organizacji, kluczowych procesów biznesowych i realizowanych procesów HR.

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI

Ocena okresowa obejmuje uzyskiwane wyniki pracy, których mierniki mogą odnosić się m.in. do skuteczności pracy, wydajności, czy też efektywności. Opracowując kryteria oceny wyników, bazujemy na procesach biznesowych oraz kluczowych wskaźnikach efektywności i ich miernikach w poszczególnych obszarach biznesowych. System oceny okresowej może być powiązany z innymi systemami zarządzania wynikami pracy (np. MBO, BSC), które dostarczają informacji o poziomie efektywności pracowników.

 OCENA KOMPETENCJI

Ocenę efektywności proponujemy uzupełnić o ocenę kompetencji, wspierających osiąganie pożądanych rezultatów. W tym celu opracowujemy model kompetencji dostosowany do specyficznych potrzeb Klienta lub dostarczamy gotowe zbiory kompetencji. W celu zdefiniowania kompetencyjnych kryteriów oceny okresowej, definiowane są profile kompetencyjne, specyficzne dla poszczególnych stanowisk.

 

Usługa rekomendowana w sytuacji:

  •  Braku usystematyzowanej oceny pracowniczej
  •  Potrzeby implementacji dodatkowych elementów do systemu oceny pracowniczej
  •  Niskiej efektywnwości procesu oceny pracowniczej
  •  Potrzeby zmiany postaw pracowników wobec oceny
  •  Potrzeby wsparcia przy wdrożeniu i realizacji pierwszej edycji oceny

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło