Opis stanowisk pracy

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

OPIS STANOWISK PRACY

Kompetencje i ocena

Opis stanowisk pracy należy do kluczowych narzędzi organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Rzetelne podejście do opracowania opisów stanowisk pracy, ich przemyślana i spójna konstrukcja wspierają realizację strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Wdrożenie funkcjonalnych opisów stanowisk pracy przynosi wymierne korzyści z perspektywy Organizacji, kadry menedżerskiej i pracowników. Opis stanowisk pracy stanowi zestaw kryteriów możliwych do wykorzystania w narzędziach rekrutacji i selekcji personelu, oceny okresowej, zarządzania szkoleniami i rozwoju pracowników, zarządzania karierami oraz mogą stanowić punkt wyjścia do wartościowania stanowisk pracy i systemów wynagradzania.

Nasze podejście do opisu stanowisk pracy zakłada wypracowanie funkcjonalnych kryteriów opisu stanowiska, a następnie określenie poziomu tych kryteriów dla wszystkich stanowisk w Organizacji. Punktem wyjścia do opracowania opisów stanowisk pracy są realizowane w ogranizacji procesy biznesowe i oczekiwany poziom efektywności (ewentualnie regulaminy organizacyjne, procedury, księga jakości).

Opracowanie opisów stanowisk pracy może przebiegać w sposób ekspercki. Nasi konsultanci dokonują szczegółowej analizy procesów biznesowych, struktury organizacyjnej i wszelkiej dokumentacji związanej z organizacją pracy. Następnie proponują strukturę opisu stanowiska pracy i przygotowują propozycje spójnych opisów poszczególnych stanowisk, które są weryfikowane na drodze konsultacji z przedstawicielami kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za poszczególne obszary biznesowe.

Alternatywnym podejściem jest model partycypacyjny, zakładający aktywny udział w  tworzeniu opisów przedstawicieli danych stanowisk i ich przełożonych. Uzyskany materiał poddawany jest analizie i uspójnieniu przez naszych konsultantów, po czym nadawany jest mu ostateczny kształt. Obie metody mają na celu zapewnienie maksymalnej rzetelności przygotowania opisów stanowisk pracy w Organizacji.

 Usługa rekomendowana w sytuacji:

  •  Braku opisu stanowisk pracy
  •  Potrzeby weryfikacji/aktualizacji istniejących opisów pracy
  •  Potrzeby weryfikacji/optymalizacji struktury organizacyjnej lub zadaniowej
  •  Potrzeby wdrożenia bazy dla nowoczesnych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło