OCENA METODĄ 180/360 STOPNI

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

OCENA METODĄ 180/360 STOPNI

Kompetencje i ocena

Źródłem wielu informacji nie tylko o kompetencjach pracowników, ale również o sposobie funkcjonowania zespołów i panujących w nich relacji, jest ocena metodą 180 oraz 360 stopni.

Ocena metodą 180 stopni polega na uzyskaniu informacji na temat pracownika z dwóch perspektyw. Zazwyczaj na temat pracownika wypowiada się jego przełożony oraz o wyrażenie swojego zdania proszony jest również oceniany (samoocena).

Ocena metodą 360 zakłada zebranie informacji na temat pracownika z więcej niż dwóch źródeł informacji. W tym przypadku ocena konkretnej osoby składać się będzie z opinii: przełożonego, współpracowników, podwładnych, klientów zewnętrznych i samooceny. W przypadku licznie reprezentowanej grupy oceniających o wyrażanie zdania na temat pracownika proszeni są jej reprezentanci.

Realizacja audytu tą metodologią rozpoczyna się od określenia celu projektu, profilu kompetencyjnego, sposobu przeprowadzenia badania (arkusze papierowe/elektroniczne, badanie poprzez platformę internetową), rodzaju danych zawartych w raportach indywidualnych i zbiorczych, zasad doboru osób oceniających, sposobu dostarczania pracownikom informacji zwrotnej oraz planowania rozwoju.
Przed przeprowadzeniem audytu jego uczestnicy biorą udział w szkoleniach. Podczas zajęć poznają metodologię i narzędzia oceny.
Istotnym elementem realizacji audytu jest zapewnienie poufności danych oraz anonimowości oceniających w przypadku diagnozy metodą 360 stopni.
W ramach realizowanych projektów dostarczamy wsparcia w opracowywaniu indywidualnych i zbiorczych działań rozwojowych.

Usługa rekomendowana w sytuacji:

Potrzeby zdobycia dodatkowych danych do rekrutacji wewnętrznej.

Potrzeby wyłonienia grupy pracowników z wysokim potencjałem kompetencyjnym (Hi-Po), sukcesorów.

Potrzeby precyzyjnej diagnozy kompetencji pracowników, w celu zaplanowania ich rozwoju w ramach pełnionych funkcji.

Potrzeby przeprowadzenia diagnozy kompetencji menedżerskich, sprzedażowych (ocena metodą 360 stopni).

Potrzeby diagnozy kompetencji pracowników w znacznym stopniu uczestniczących w realizacji nowych, innowacyjnych strategii, w celu zniwelowania ewentualnych braków kompetencyjnych.

Potrzeby diagnozy relacji panujących w zespołach, pomiędzy menedżerem a jego zespołem oraz pomiędzy przedstawicielami kadry kierowniczej (ocena metodą 360 stopni.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło