Kształtowanie podstawowych zachowań organizacyjnych

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH

Szkolenia

 

Prezentowane szkolenie jest w szczególności dedykowane pracownikom, którzy stosunkowo niedawno rozpoczęli pracę zawodową (np. praktykantom, stażystom, uczestnikom prestiżowych programów stażowych).

Celem szkolenia jest przygotowanie młodych pracowników do odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy oraz zaadaptowanie ich do wymogów konkretnej organizacji, w której właśnie rozpoczynają karierę zawodową. Podczas zajęć zachęcamy uczestników do przyjęcia odpowiedzialności, za nową rolę życiową, którą zaczynają właśnie pełnić i wpływu na jej przebieg.

Uczestnicy dowiadują się jakie zachowania organizacyjne są od nich wymagane przez przełożonych i współpracowników. Poznają także jakie działania i postawy mogą zwiększać ich efektywność w konkretnej organizacji.

Efektem szkolenia jest ponadto, wypracowywanie celu zawodowego oraz rozplanowanie ścieżki kariery uwzględniającej zarówno preferencje osobiste jak i potencjał kompetencyjny.

Program szkolenia może uwzględniać następujące zagadnienia:

 • Oczekiwania organizacji wobec pracownika, a pracownika wobec organizacji.
 • Kultura organizacji. Jak ją rozpoznać, jak się do niej dopasować?
 • Jak zaadaptować się do nowego miejsca pracy?
 • Etapy rozwoju pracownika w organizacji; diagnoza i wymagania.
 • Ścieżki kariery, struktura organizacji; Czym różni się kariera pozioma od pionowej?
 • Kompetencje zawodowe ? czym są jak je rozumieć?
 • Planowanie rozwoju kompetencji w miejscu pracy – jak mogę zarządzać swoim rozwojem?
 • Jak korzystać z informacji zwrotnych w miejscu pracy?
 • Kariera, czym jest? Jak JA definiuję karierę, jak karierę definiują współczesne organizacje.
 • Modele kariery zawodowej i dynamika rozwoju kariery zawodowej.
 • Autodiagnoza preferencji osobistych: wartości zawodowe, osobowość zawodowa, preferowane style uczenia się, automotywacja.
 • Jak zachować równowagę między życiem osobistym a zawodowym.
 • Zagrożenia współczesnego rynku pracy ? co może spotkać młodego pracownika?
 • Pokolenie X, a pokolenie Y ? co je łączy, co dzieli, jak kształtować współpracę między nimi?
 • Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy ? jak przeżywać emocje, by nie przeżywać tylko pracy.
 • Praca i stres. Jak zarządzać stresem w miejscu pracy. Zagrożenie wypaleniem zawodowym oraz pracoholizmem.
 • Planowanie indywidualnej ścieżki kariery – określanie celów osobistych i ich weryfikacja.

Szkolenie w szczególności rekomendowane jest gdy w organizacji:

 • wdrażany jest program rozwojowy dedykowany młodym pracownikom np. program stażowy,
 • zatrudnia się istotną ilość studentów, absolwentów, którzy nie posiadają jeszcze żadnych doświadczeń w pracy w dużej organizacji i ważnym jest, aby odpowiednio kształtować ich postawy organizacyjne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

 • Magdalena Trzepiota