Kształtowanie otwartości na zmianę

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

KSZTAŁTOWANIE OTWARTOŚCI NA ZMIANĘ

Szkolenia

 

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przede wszystkim tym pracownikom, którzy poddawani są zmianie w organizacjach. Jego celem jest rozwój umiejętności i postaw niezbędnych do efektywnego przechodzenia przez proces zmian. Szkolenie to wyjaśnia także mechanizmy przeprowadzania zmian na poziomie jednostki, grupy jak i całej organizacji – integruje podejście psychologiczne i biznesowe do tego zagadnienia. Ponadto pokazuje jakie postawy pracownicze mogę wspierać/ograniczać proces wdrażania zmian organizacyjnych. Kształci również umiejętność minimalizowania negatywnych, psychologicznych konsekwencji przechodzenia przez zmiany (stres, konflikty, poczucie wypalenia)

 Główne punkty programu:

 • etapy zmian organizacyjnych i osobistych;
 • najczęstsze reakcje na zmiany;
 • najczęstsze przyczyny oporu przed zmianą;
 • spadki efektywności na poszczególnych etapach wprowadzania zmian;
 • identyfikowanie sił oporu oraz źródeł stresu;
 • niektóre z technik przezwyciężania oporu;
 • przyjęcie osobistej perspektywy w inicjowaniu i koordynowaniu zmian;
 • analiza wewnętrznych zasobów niezbędnych do przechodzenia przez zmianę;
 • indywidualne preferencje psychologiczne, a gotowość do zmian.

 

Proponowane szkolenie zaspokaja potrzeby Organizacji związane z:

 • wdrażaniem w organizacji zmian dotykających bezpośrednio pracowników;
 • radzeniem sobie z oporem pracowników wobec zmian;
 • minimalizowaniem negatywnych ? psychologicznych konsekwencji przechodzenia przez zmiany (stres, konflikty, poczucie wypalenia).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

 • Magdalena Trzepiota
 • Katarzyna Brachowska – Przeniosło