Budowa modelu kompetencji

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

BUDOWA MODELU KOMPENTENCJI

Kompetencje i ocena

Kompetencje definiujemy jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zadań i celów zawodowych. Tak rozumiane kompetencje są ściśle powiązane z efektywnością pracowników oraz stanowią wspólny mianownik realizacji wielu procesów w ramach tzw. ?miękkiego? HR.

Na modelu kompetencji możemy oprzeć m.in. procesy rekrutacji i selekcji, oceny pracowników, szkoleń i rozwoju, zarządzania karierą i talentami. Ponadto kompetencje mogą być powiązane z systemami motywacyjnymi oraz wspierać projektowanie efektywnych struktur organizacyjnych, czy też przeprowadzanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Proponujemy opracowanie modelu kompetencji ?szytego na miarę? ? adekwatnego do strategii biznesowej Organizacji, jej misji, wizji, promowanych wartości, kultury organizacyjnej oraz kierunku budowy przewagi konkurencyjnej. Tak skonstruowany model kompetencji aktywnie wspiera funkcjonowanie Organizacji i osiąganie strategicznych celów biznesowych. Opracowanie modelu kompetencji może zostać uzupełnione o przygotowanie szeregu narzędzi, wspierających realizację procesów HR.

Dostarczamy również gotowe zbiory kompetencji wraz z kluczowymi narzędziami, możliwe do natychmiastowego wykorzystania w organizacji. Mogą być też one adaptowane do specyficznych potrzeb firmy przez wewnętrznych ekspertów HR.

Zakres współpracy może dotyczyć równiez modyfikacji i optymalizacji już funkcjonującego u Klienta modelu kompetencji, który nie spełnia prawidłowo swojej funkcji. W takim przypadku dokonujemy szczegółowej analizy istniejącego modelu, identyfikujemy konieczny zakres zmian, projektujemy nowe rozwiązania i implementujemy je do istniejącego modelu.

 

Usługa rekomendowana w sytuacji:

  •  Braku wewnętrznej spójności procesów i praktyk HRM
  •  Potrzeby wdrożenia bazy dla nowoczesnych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi
  •  Potrzeby wyposażenia menedżerów w efektywne narzędzia zarządzania pracownikami
  •  Potrzeby uzupełnienia opisów stanowisk pracy o opisy kompetencyjne

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło