Assessment & Development Center

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/home/Navigo2024grupa/domains/navigogrupa.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-button.php on line 52

ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER

Kompetencje i ocena

Jedną z najtrafniejszych metod diagnozy kompetencji jest Assessment/Development Center.

Trafność prognozy zawodowej wynika w tym wypadku nie tylko z wielości metod wykorzystywanych w trakcie sesji, ale również precyzyjnie określonych, kompetencyjnych kryteriów oceny. Są one podstawą do konstrukcji zadań, programu sesji, arkuszy obserwacyjnych dla asesorów, wzoru raportu indywidualnego i zbiorczego, a także schematu sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju.

Przystępując do realizacji projektu dążymy do dokładnego określenia jego celu. Podejmowane są również kluczowe decyzje związane z dostępem do danych zawartych w raportach, udziałem przełożonych w sesjach informacji zwrotnych i planowania rozwoju, określeniem kryteriów wyboru pracowników do diagnozy, postępowaniem w stosunku do pracowników, którzy osiągnęli wysokie, średnie i niskie wyniki.

Wyniki sesji  Assessment/Development Center są podstawą do opracowania indywidualnych działań rozwojowych oraz programów skierowanych do grup pracowników o podobnych potrzebach.

 

Usługa rekomendowana w sytuacji:

  • Potrzeby przeprowadzania rekrutacji (wewnętrznej lub zewnętrznej) na kluczowe stanowiska Organizacji
  • Potrzeby wyłonienia grupy pracowników z wysokim potencjałem kompetencyjnym (Hi-Po), sukcesorów
  • Potrzeby precyzyjnej diagnozy kompetencji pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Organizacji, w celu zaplanowania ich rozwoju w ramach pełnionych funkcji
  • Potrzeby diagnozy kompetencji pracowników w znacznym stopniu uczestniczących w realizacji nowych, innowacyjnych strategii, w celu zniwelowania ewentualnych braków kompetencyjnych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. tej usługi napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego bądź skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów.

Formularz kontaktowy

Konsultanci odpowiedzialni za realizację tej usługi:

  • Magdalena Trzepiota
  • Katarzyna Brachowska – Przeniosło