Akademia Asesora

ZAŁOŻENIA i CELE

Założeniem Akademii, jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do przygotowania i realizowania sesji Assessment i Develompment Center.  Co to oznacza?:

 • dostarczamy uczestnikom wiedzy z zakresu realizacji całego projektu oceny kompetencji metodą Assessment i Development Center i zapewniamy możliwość praktycznego wykorzystania tych informacji, do projektowania i realizowana sesji AC/DC w organizacjach.
 • podczas zajęć uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak oceniać kompetencje, ale będą tę wiedzę testować w praktyce i trenować związane z tym umiejętności.
 • jednocześnie promujemy postawę odpowiedzialności za dokonywanie oceny innej osoby. Pokazujemy jak dokonywać trafnej, rzetelnej i jak najbardziej obiektywnej oceny. Jednocześnie istotnym jest dla nas, by w całym procesie diagnozy i wspierania rozwoju pracownika/kandydata analizować go w sposób wielowymiarowy z zachowaniem humanistycznych idei.

 

Ponadto:

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o model realizacji sesji AC/DC NAVIGO Grupa ? sprawdzony, podparty doświadczeniem, spójny z aktualnymi trendami w stosowaniu tej metody.

Zgodnie z tym modelem podczas Akademii będziemy kłaść nacisk na:

 • kształcenie umiejętności dokonywania oceny w oparciu o kryteria behawioralne,
 • osadzenie AC/DC w procesach HR?owych, takich jak: opisy stanowisk, rekrutacja i selekcja, ocena okresowa czy 360 stopni, zarządzanie ścieżkami karier, sukcesja;
 • aspekt komunikacji oceny AC/DC w organizacji zarówno przed Zarządem, przed kadrą menedżerską, jak i przed pracownikami,
 • prezentowanie sprawdzonych, trafnych narzędzi i metody oceny,
 • uczenie dokonywania rzetelnej, odpowiedzialnej i zobiektywizowanej oceny,
 • wykorzystywanie wyników oceny do rozwoju i zmiany, na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.

Udział w zajęciach będzie zapewniał dostęp do narzędzi oceny kompetencji pracowników takich jak:

 • podręcznik opisujący proces realizacji sesji AC/DC,
 • gotowe programy sesji,
 • skale i profile kompetencyjne,
 • ćwiczenia do oceny wybranych kompetencji,
 • formatki raportów.
 • Uczestnicy zostaną także wyposażeni w wiedzę o tym, jak wyżej wymienione narzędzia projektować  oraz będą mogli samodzielnie stosować przedstawione narzędzia oceny kompetencji w organizacji.

DLA KOGO?

 • Dla pracowników działów HR ? specjalistów, menedżerów, HR Bussiness Partnerów ? którzy odpowiedzialni są za dobór i rozwój pracowników i kadry menedżerskiej.
 • Dla pracowników firm rekrutacyjnych zajmujących się doborem pracowników, dla których AC może być doskonałym narzędziem pracy.
 • Dla menedżerów, którzy chcą dokonywać zobiektywizowanej oceny swoich pracowników i poznać metodę AC/DC od podstaw.

KORZYŚCI z wybrania właśnie tej AKADEMII ASESORA:

 • Dostęp do praktycznej wiedzy, podpartej konkretnym doświadczeniem biznesowym.
 • Uczestnicy otrzymują narzędzia tj. wybrane profile kompetencyjne, katalog kompetencji, programy sesji wraz z gotowymi ćwiczeniami do wybranych profili kompetencyjnych oraz podręcznik z podsumowaną i praktyczną wiedzą nt przygotowania i przebiegu AC/DC
 • Udział w zajęciach opartych o zasady ?blended learnig? ? połączenie wykładów, warsztatów, teleklas, prac domowych i prac w podgrupach.
 • Kontakt konsultantami w trakcie zajęć i po zakończeniu Akademii.
 • Praca w kameralnych grupach.
 • Zajęcia zaplanowane są w piątek i w sobotę od 8 ? 16., nie rujnując weekendu.